aktivitets.kalender

ny tid for generalforsamling


søndag den 

13-02-2022

kl. 10:00

indkaldes til ordinær generalforsamling

hos Ole Justesen

Ejlbyvej 35

5471 Søndersø

forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før på mail

lindely35@gmail.com

før generalforsamling er der morgenkaffe med brød kl. 9:00

tilmelding til Ole